• Přepojení silového vedení nástrojárna
  • Oprava světel v areálu firmy
  • Úprava elektrického vedení omílárna
  • Posun hlavních vypínačů pro ovládání jeřbábových drah
  • Přepojení Canalisu – lisovna
  • Kontrola revize prostupu požárních ucpávek