• Připojení robotizované linky
  • Osvětlení ve výrobě, skladu a šatnách
  • Údržba podružných rozvaděčů
  • Údržba elektroinstralace při odstávkách
  • Pro firmu Štrob a spol. s r.o. - Stavební úpravy a změna užívání prostoru rezervy ve výrobní hale firmy MEKTEC Manufacturing Corporation Europe CZ s.r.o.