• Bj. 065 - Nouzové napájení
  • Bj. 065 - Vibrační zkušebna m.č. 22
  • Bj. 090 - Výměna osvětlení
  • Hala 090 - MOE 12 oprava parapetních rozvodů a osvětlení v kanceláři 1.NP                                    
  • Hala 064 - sever - prodloužení konstrukce + rozvody Canalis                                                                
  • Hala 090a - technologické rozvody - VS9 - elektroinstalace silová                                                         
  • Hala 090a - technologické rozvody - VS9 - ocelové konstrukce                                                                             
  • Hala 058 - přepojení zkušební linky DNOX
  • Opravy hlavního osvětlení areálu firmy