PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

  • Provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí a stavebních spár, včetně provádění předepsaných revizních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.